Naszym Klientom zapewniamy wysokiej jakości, wydajne frezowanie CNC oraz konwencjonalne. Usługi realizujemy na najnowocześniejszych centrach obróbkowych CNC oraz dokładnych frezarkach konwencjonalnych.

  • Frezowanie CNC 3, 4 i 5-cio osiowe; max. zakres wymiarów: 1660 x 510 x 510 mm,
  • Frezowanie konwencjonalne; max. zakres wymiarów: 850 x 340 x 500 mm.

 

Firma Z.P.H. Frezwid specjalizuje się w precyzyjnej i wysoce wydajnej obróbce frezowania większości materiałów. Nasi specjaliści od przygotowania technologii na frezarki CNC, mają duże doświadczenie w frezowaniu stali konstrukcyjnych i narzędziowych, stopów aluminium, stopów miedzi (brązy, mosiądze) oraz tworzyw sztucznych.

Z powodzeniem frezujemy stale nierdzewne, które należą do materiałów trudno obrabialnych. Zarówno gatunki, od których oczekuje się jedynie odporności antykorozyjnej, jak też te, których zużycie (np. ścierne) stanowi ważny aspekt w trwałości wyrobu, np. stale nierdzewne stosowane na formy do tworzyw sztucznych lub mocno obciążone elementy maszyn.

Rozwój techniki inicjuje wyzwania, które trzeba podjąć, aby świadomie odpowiedzieć na potrzeby Klienta. Pomagają nam w tym duża wiedza z zakresu technologii obróbki skrawaniem, mechaniki skrawania poszczególnych materiałów konstrukcyjnych, wiedza z zakresu zastosowania nowoczesnych materiałów narzędziowych i narzędzi frezerskich. Przede wszystkim jednak doświadczenie i zaangażowanie.

Posiadając nowoczesne frezarskie centra obróbkowe 3, 4 i 5-cio osiowe, oraz odpowiednie narzędzia informatyczne, można wyfrezować praktycznie dowolny kształt 3D. Na podstawie bryły 3D przedmiotu, specjaliści z odpowiednim doświadczeniem, przy zastosowaniu systemu CAD/CAM, swojej wiedzy i właściwego sprzętu, wykonają nawet najbardziej skomplikowany element.

Firma, która indywidualnie podchodzi do tematu, może właściwie zrealizować oczekiwany cel.


 Co to jest frezowanie CNC? 

Frezowanie to nowoczesna oraz uniwersalna metoda obróbki skrawaniem. Pozwala ona uzyskać praktycznie dowolny kształt w materiale obrabianym. Obróbka narzędziami skrawającymi polega na skrawaniu warstwy materiału z przedmiotu obrabianego za pomocą narzędzia, najczęściej freza. W przypadku tej techniki przedmiot obrabiany jest unieruchomiony, natomiast narzędzie wykonuje ruch rotacyjny umożliwiający skrawanie materiału.

Inaczej wygląda sytuacja z toczeniem materiału: zasadniczą różnicą jest konstrukcja narzędzia skrawającego, freza. Narzędzie do frezowania posiada zazwyczaj wiele ostrzy. Sprawia to, że frezowanie jest obróbką przerywaną, w trakcie której ostrze wiele razy wchodzi i wychodzi z materiału obrabianego. Wióry przy tego typu obróbce są krótkie i sypkie.


 Stal, frezowanie na CNC 

Rozróżniamy wiele rodzajów stali. Ze względu na swoją powszechność w zastosowaniach, stale przemysłowe są elementarnym materiałem stosowanym we frezowaniu na maszynach CNC. Z uwagi na liczność zastosowań stali, są one dostępne w różnorakich gatunkach różniących się między sobą właściwościami. Najczęściej w podziale przyjmuje się zawartość węgla oraz innych dodatków stopowych. Wyróżniamy zatem:

stale niskostopowe – grupa popularnych materiałów do obróbki przez CNC posiadająca dobrą skrawalność przy frezowaniu.

stale węglowe – stwarzają często problemy przy frezowaniu ze względu na kształt wióra, ta grupa stali posiada zawartość węgla do 0,55%

stale wysokostopowe – bardzo duża grupa stali o wszechstronnej różnorodności właściwości i jej cech, wpływ na to mają dodatki stopowe.


 Stal nierdzewna, frezowanie na CNC 

Stal nierdzewna wykazuje się wieloma właściwościami. Jest to szczególna grupa materiałów należąca do kategorii stali stopowych. Zawiera ona określone pierwiastki stopowe takie jak chrom oraz nikiel, wpływają one na odporność stali przed korozją. Stal nierdzewna może występować w wielu różnorodnych gatunkach zależnie od oczekiwanych właściwości materiału. Z perspektywy obróbki skrawaniem znaczenie ma również podział stali nierdzewnych pod kątem wewnętrznej struktury krystalicznej. I tak, mamy stale martenzytyczne i ferrytyczne, które są dobrze obrabialne, Większy problem jest przy stalach austenitycznych, które zazwyczaj sprawiają trudności podczas frezowania.


 Aluminium, frezowanie na CNC 

Najbardziej powszechnym materiałem do obróbki skrawaniem jest aluminium. Materiał ten często jest stosowany z uwagi na swoje właściwości jakimi są masa własna i wytrzymałość, jest chętnie używany przez konstruktorów, jak i projektantów. Przez szczególne cechy, aluminium znajduje zastosowanie zwłaszcza w przemyśle, w konstrukcjach elementów maszyn, urządzeniach, budownictwie i wielu innych, gdzie waga części ma kluczowe znaczenie. Frezowanie aluminium może przebiegać bardzo szybko przy użyciu specjalistycznych narzędzi skrawających. Jednym z najważniejszych elementów jest dobór dedykowanych narzędzi do urządzeń CNC oraz kontrola przywierania materiału do narzędzia. Warto zwrócić uwagę także na tendencje do rysowania powierzchni obrobionej przez powstające wióry. Zastosowanie odpowiednich narzędzi oraz chłodzenie materiału i narzędzia obróbczego, pozwalają na osiągnięcie wydajnego procesu technologicznego.


 Podstawowe operacje frezowania CNC 


 Frezowanie czołowe 

Najpowszechniejszą operacją frezowania jest tzw. frezowanie płaszczyzn.  Najczęściej wykonywane jest za pomocą narzędzi o kącie przystawienia równym 45 stopni, celem lepszego formowania się wiórów. Częstym rozwiązaniem jest frezowanie płaszczyzny z wykorzystaniem narzędzi na płytki wielokątne lub okrągłe. Taka opcja poprawia ergonomię procesu technologicznego pod względem dużej ilość skrawających krawędzi.

Poprawę jakości powierzchni można uzyskać, używając tzw. płytek dogładzających przy wykończeniu powierzchni. Zazwyczaj są to dedykowane rodzaje płytek skrawających o ponadstandardowej płaszczyźnie krawędzi skrawającej. Częstym rozwiązaniem jest łączenie ich ze standardowymi płytkami w taki sposób, że jedna (lub więcej) płytek wygładzających są przymocowane w głowicy zaraz obok płytek frezujących niżej, co umożliwia zebranie pozostawionych nierówności przez ostrze frezujące.


 Frezowanie walcowo czołowe 

Przy frezowaniu walcowo czołowym używa się o takiej samej nazwie frezów tarczowych walcowo czołowych umożliwiają one uzyskać kąt 90stopni, co oznacza, że jest to kąt prosty. W praktyce wykonanie takiego kąta nie jest takie proste, gdyż wymaga skorzystania z dwóch metod. Najpierw korzysta się z techniki frezowania walcowego, a dopiero później czołowego. Co ciekawe, w przypadku obu procesów, wykorzystuje się ten sam frez. Uzyskanie takiego efektu nie jest na pozór takie proste, trzeba posiadać umiejętność wykonywania tak złożonego procesu. 

Do frezowania prostego można wykorzystać również frezy palcowe, które świetnie nadają się do dużych powierzchni

Powyższe dwa procesy technologiczne są najbardziej ergonomiczne przy frezowaniu walcowo czołowym.