Informujemy, iż

 

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY FREZWID

MARTA OSTROGÓRSKA SPÓŁKA JAWNA

 

realizuje projekt pod nazwą:

 

"Wdrożenie własnych wyników prac B+R celem rozpoczęcia produkcji oraz wprowadzenia na rynek innowacyjnych rozwiązań w narzędziach do obróbki drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych"

 

w ramach

 

PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 3 WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

DZIAŁANIE 3.2 WSPARCIE WDROŻEŃ WYNIKÓW PRAC B+R

PODDZIAŁANIE 3.2.1 BADANIA NA RYNEK

 

Cele projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności, a także wzmocnienie aktywności gospodarczej poprzez wdrożenie własnych wyników prac badawczo-rozwojowych. Realizacja projektu jest jednym ze strategicznych celów firmy, która chce utrzymać na rynku wysoką pozycję w branży.

Do najważniejszych celów projektu należy:

-wdrożenie wyników B+R Wnioskodawcy,

-wprowadzenie do oferty nowych innowacyjnych produktów i usługi – rezultat projektu,

-wzrost wydajności i efektywności procesu produkcji,

-wzrost jakości produktów finalnych,

-zwiększenie konkurencyjności produktów finalnych,

-wzrost poziomu sprzedaży,

-zwiększenie liczby odbiorców oferowanych produktów,

-zmniejszenie strat produkcyjnych,

-wzrost zatrudnienia,

-poprawa warunków BHP.

 

Koszt całkowity projektu: 9 712 776,00zł

 

Kwota dofinansowania: 3 616 650,00zł

 

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY FREZWID MARTA OSTROGÓRSKA SPÓŁKA JAWNA.

Cele projektu: Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 318 173,55 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 318 173,55 PLN

W związku otrzymanym dofinansowaniem z Unii Europejskiej firma Frezwid prowadzi działania w zakresie rozwoju eksportu na obecnych i nowych rynkach zagranicznych. Obecnie realizuje dwa projekty: Wdrożenie planu działalności międzynarodowej spółki FREZWID w zakresie rozwoju eksportu na obecnych i nowych rynkach zagranicznych oraz Wdrożenie planu działalności międzynarodowej spółki FREZWID w zakresie rozwoju eksportu na obecnych i nowych rynkach zagranicznych - ETAP II.

 

I Projekt: Wdrożenie planu działalności międzynarodowej spółki FREZWID w zakresie rozwoju eksportu na obecnych i nowych rynkach zagranicznych.

Cel projektu: wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym, pozyskanie nowych rynków zbytu, zwiększenie rozpoznawalności firmy i jej produktów na rynku niemieckim i austriackim.

Efekt: zwiększenie przychodu ze sprzedaży produktów, rozwój gospodarczy i społeczny regionu, zawarcie nowych kontaktów handlowych, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej.

Termin realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2019. 

 

  

II Projekt: Wdrożenie planu działalności międzynarodowej spółki FREZWID w zakresie rozwoju eksportu na obecnych i nowych rynkach zagranicznych - ETAP II.

Cel projektu: wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym, pozyskanie nowych rynków zbytu, zwiększenie rozpoznawalności firmy i jej produktów na rynku niemieckim, rumuńskim oraz czeskim.

Efekt: zwiększenie przychodu ze sprzedaży produktów, rozwój gospodarczy i społeczny regionu, zawarcie nowych kontaktów handlowych, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej.

Termin realizacji projektu: 01.05.2019 – 30.04.2021