PVD - ang. Physical Vapour Deposition co oznacza: osadzanie fizyczne z fazy gazowej 

Narzędzia pokryte powłokami PVD pozwalają uzyskać bardzo dobre parametry wytrzymałościowe, wpływając na jego trwałość i zmniejszenie zużycia. 

Powłokami można pokryć narzędzia takie jak stal szybkotnąca HSS oraz węglik spiekany HM / HW

Wysoka twardość PVD oraz niski współczynnik tarcia, wytrzymałość na wysoką temperaturę oraz neutralność chemiczną powłoki PVD wpływa na:

  • przedłużenie żywotności narzędzia
  • zwiększenie wydajności i efektywności produkcji
  • poprawę jakości obrabianej powierzchni

     

 

Cały proces PVD ma przebiega w warunkach bardzo wysokiej próżni w temperaturach od 150 do 500 °C. 

Gaz materiału osadzanego krystalizuje na podłożu, wiążąc się siłami adhezji (łączenie się ze sobą powierzchniowych warstw ciał fizycznych w tym przypadku stałych)
 

Do procesu nakładania zostaje wprowadzony gaz reagujący (np. azot lub gaz zawierający węgiel); tworzy on związek z parami metalu przez co osadza się na narzędziach lub elementach w postaci cienkiej powłoki o dużej przyczepności. W celu uzyskania równomiernej grubości powłoki części obracają się z równomierną prędkością wokół kilku osi.