Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY FREZWID MARTA OSTROGÓRSKA SPÓŁKA JAWNA.

Cele projektu: Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 318 173,55 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 318 173,55 PLN

W związku otrzymanym dofinansowaniem z Unii Europejskiej firma Frezwid prowadzi działania w zakresie rozwoju eksportu na obecnych i nowych rynkach zagranicznych. Obecnie realizuje dwa projekty: Wdrożenie planu działalności międzynarodowej spółki FREZWID w zakresie rozwoju eksportu na obecnych i nowych rynkach zagranicznych oraz Wdrożenie planu działalności międzynarodowej spółki FREZWID w zakresie rozwoju eksportu na obecnych i nowych rynkach zagranicznych - ETAP II.

 

I Projekt: Wdrożenie planu działalności międzynarodowej spółki FREZWID w zakresie rozwoju eksportu na obecnych i nowych rynkach zagranicznych.

Cel projektu: wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym, pozyskanie nowych rynków zbytu, zwiększenie rozpoznawalności firmy i jej produktów na rynku niemieckim i austriackim.

Efekt: zwiększenie przychodu ze sprzedaży produktów, rozwój gospodarczy i społeczny regionu, zawarcie nowych kontaktów handlowych, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej.

Termin realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2019. 

 

  

II Projekt: Wdrożenie planu działalności międzynarodowej spółki FREZWID w zakresie rozwoju eksportu na obecnych i nowych rynkach zagranicznych - ETAP II.

Cel projektu: wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym, pozyskanie nowych rynków zbytu, zwiększenie rozpoznawalności firmy i jej produktów na rynku niemieckim, rumuńskim oraz czeskim.

Efekt: zwiększenie przychodu ze sprzedaży produktów, rozwój gospodarczy i społeczny regionu, zawarcie nowych kontaktów handlowych, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej.

Termin realizacji projektu: 01.05.2019 – 30.04.2021